ОБЩИ УСЛОВИЯ

                                                            МИНИМАЛЕН НАЕМЕН ПЕРИОД - 3 ДНИ / 72 ЧАСА

                                                                                           ОБЩИ УСЛОВИЯ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ НАЕМАТЕЛЯВсеки водач трябва да има навършени 25 години,да притежава валидно и пълно свидетелство за управление на МПС от минимум 1 година и да представи валиден документ за самоличност (лична карта, паспорт, кредитна карта).

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: неограничен пробег,застраховки, винетка за Реп.България

ПЕРИОД: Минимален наемен период 3 дни. При връщане на автомобила след изтичане на договора , клиента се таксува както следва: над 4 часа – цял наем.

ПЛАЩАНЕ: Плащането може да се извърши в брой или банков превод . При заплащането се изисква  депозит, като размерът му зависи от класа на автомобила.

ФАКТУРИРАНЕ на получените суми се извършва в деня последващ края на наемния период ако е работен ден или в първия работен ден ако деня е почивен или празничен.

При наемане или  връщане на автомобила в часовете между 22.00 ч. и 07.00 ч. се дължи допълнителна такса в размер на  30 евро.

ЦЕЛИЯТ ДЕПОЗИТ или част от него може да бъде задържан в следните случаи: При ПТП с установен алкохол ,щети по ходовата част на автомобила, щети по всички гуми,аудио оборудването и аксесоарите, значителни щети по автомобила, в следствие на виновно причинено ПТП, каквито и да е щети в следствие на ПТП ако липсва протокол от КАТ ,щети по автомобила в следствие на некомпетентно и безрасъдно шофиране,при изгубени ключове или документи на автомобила, в случай на замърсен или изгорен интериор.

ТЕХНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ И ПЪТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ : В случай на каквито и да е технически проблеми или пътни произшествия, клиента трябва да спре незабавно и да съобщи на телефоните за контакт на фирмата.В случай на ПТП, клиента трябва да се обади на КАТ П.Полиция, след което трябва да вземе издадения от органите протокол.

ЗАСТРАХОВКАТА срещу щети не е валидна в следните случаи: В случай, че автомобила е управляван след употреба на алкохол или наркотични вещества.В случай на ПТП ,при връщането на автомобила не е представен протокол за произшествието от КАТ . Наемателят е позволил на друго лице, неоторизирано в договора за наем, да управлява автомобила. Гумите на автомобила са повредени, вследствие на пожар или ПТП. Наемателят умишлено е нанесъл щети на автомобила или неговите аксесоари.Виновно причинени щети по ходовата част на автомобила, картера, шумозаглушителната уредба.

При щети или погиване на веща причинени от безрасъдно или некомпетентно шофиране,при нанесени значителни щети по автомобила или фактическото му унищожаване от наемателя в следствие на безрасъдно или некомпетентно шофиране и доказна виновност от органите на КАТ,наемодателя може да претендира за заплащане  стойноста на автомобила в пълния му размер.В случай на отказ наемодателя има право да се обърне към компетентния български съд.

 

Доставка / връщане на автомобила:

От нашия офис или на посочен от клиента адрес в София, включително и летище София.

При наемане или  връщане на автомобила в часовете между 00.00 ч. и 07.00 ч. се дължи допълнителна такса в размер на  20 евро

Допълнително оборудване (само по заявка)

Детско столче /безплатно/
Навигационна система /безплатно/
Вериги за сняг /безплатно/

Застраховката срещу кражба не е валидна в следните случаи:

  • Автомобилът е оставен незаключен.
  • Автомобилът е оставен с документите.
  • Във всички от гореизброените случаи наемателят носи пълна отговорност за нанесените щети.

Защита на личните данни съгласно Регламент ( EC ) 2016/679

"Еврокар" ЕООД зачита неприкосновеността на личните данни на клиентите си и гарантира максималната им защита. Когато въвеждате лични данни ( електронен адрес, имена, дата на раждане и тел. номер) разкриването на данните се извършва напълно доброволно. Въвеждайки данните Вие давате съгласието си за събиране , обработка и използването им с цел контакт и предоставяне на услуга която Вие сте поискали и потвърдили. Събиране, обработка и използване за каквито и да е други цели не се извършва. Това съгласие може да бъде отменено по всяко време считано за бъдещ период. Личните данни с цел директен маркетинг се съхраняват до изричното оттегляне на даденото съгласие или получаване на възражение за обработване на лични данни. Предаване на лични данни на трети страни не се извършва освен ако изрично не желаете това или когато сме длъжни да сторим това съгласно закона. Имате право личните Ви данни да бъдат коригирани, блокирани и изтривани в съотвествие с нормативните уредби. Достъп до личните Ви данни има единствено длъжностното лице определено за тази цел, което събира , обработва и съхранява вашите лични данни при условията на тази политика за поверителност основана на ЗЗЛД.