ВАЖНО

Поради зачестили нелоялни отношения от страна на клиенти,ангажирали автомобил само с устна договорка,без финансов ангажимент,злоупотребявайки с доверието и доброто ми отношение,въвеждам следното : 

Считано от 01.07.2023 г. резервации без авансово преведени 50 % от депозита не се приемат . 
Същите,при отказ от пътуване не се губят ,а се запазват за последващо пътуване в рамките на 12 месечен период.
Горното не важи за клиенти доказали се във времето като лоялни и добросъвестни.